Přihlášení

Nejnovější foto

RCEV

Kdy a kde nás najdete?

Pokud počasí dovolí - na letišti „Na Fialové louce“, pravidelně každou sobotu a neděli v odpoledních hodinách, nepravidelně pak rovněž v pracovní dny odpoledne.

Další informace ke kategorii RCEJ od Jiřího Veselovského

Vážení kolegové,

chtěl bych vás seznámit s opatřeními, která jsem udělal po vyhodnocení ankety. Výsledky hlasování jsem vám poslal na kluby a pro potenciální zájemce o tuto kategorii byly vystaveny na webu http://lmkpolanka.cz/ .

Tak nejdříve ta jednodušší věc. V drtivé většině jste se přiklonili k navrhované změně vyhodnocování letů - přepočítávání. Tato reakce byla očekávaná, protože během sezóny 2007 a 2008 se mi scházelo velké množství připomínek, abych tuto změnu realizoval. Za vydatné pomoci Petra Duška z Hořic (děkuji) jsem připravil oficiální verzi přepracovaných pravidel a zaslal je na KlemČR. Pokud vše půjde dobře, tak by to mělo být na listopadovém zasedání schváleno s platností od 1.1. 2009.

Druhá záležitost, která byla předmětem hlasování, byl vstup AC motorů do stávající kategorie. Požadavek to byl vcelku logický, protože pořizování a udržování DC motorů, převodovek a pohonných baterií leze pěkně na nervy a hlavně do peněz. (Přesto já sám jsem ortodoxní zastánce klasických čtyřstovek, ale budiž.)

V této souvislosti mi dovolte malé odbočení ohledně stavu těchto kategorií v Evropě (i v USA – v zemi původu). Po konzultacích s kolegy např. ze Slovenska a na základě informací, které se dají získat na internetu, je jasné, že tato kategorie je téměř mrtvá. Jen pro zajímavost (možná to nebude úplně přesné, ale to pro tuhle chvíli není až tak důležité), na americké klání se přihlásili 3 (tři) modeláři. Pokud vás bude zajímat dění v Evropě, tak Slováci, Slovinci, Maďaři a Chorvaté, kteří létají společně Europacup, uvažují o změně také, a to do konce letošního roku. Změna se bude týkat samozřejmě pohonu, jde jen o to najít vhodný ekvivalent ke čtyřstovce (anebo ne, může to být úplně jinak). V každém případě by jejich kategorie měla být předstupněm pro velké elektriky F5x (s rozpětím i přes 3m). Tímto odbočením jsem chtěl jen naznačit, že nejsme sami, kdo se zabývá vizí pro příští roky v této kategorii.

Takže dle ankety - střídavé motory ano, a aby to nebylo jednoduché, tak společně se čtyřstovkami. Mám za sebou nespočet konzultací a obdržel jsem výsledky mnoha měření (všem zúčastněným touto cestou děkuji), které mě utvrdily v přesvědčení, že to jednoduché nebude. Jasné je, že specifikace, které budou limitovat tyto motory, musí být srozumitelné a do budoucna i flexibilní, aby se dalo reagovat na dosahované výkony a pokud možno udržet toto nesourodé společenství (DC + AC motory) výkonově vyvážené. Jen doufám, že mezi současnými soutěžícími není nikdo, kdo by si myslel, že teď se řekne nějaký motor, a tak to bude navždy. V té souvislosti vás upozorňuji, že vaše vložené peníze nikdo garantovat nebude, je to prostě něco za něco. A pokud se vyskytne požadavek postavit nový eroplán, protože ten čtyřstovkový třeba nepůjde vyvážit, tak je to opět riziko podnikání. Znova opakuji, že sezóna 2009 bude zkušební a měla by ukázat, jestli je toto společenství schopné žít.

Pro ty nedočkavé si dovolím malou technickou poznámku. Uvažovaná hmotnost AC motoru se určitě posune směrem dolů, a to na cca 50g. Neberte prosím tuto informaci jako konečnou, protože tam budou ještě další specifikace, které motor vhodný k použití budou definovat.

No a to nejlepší na konec. Vzhledem k tomu, že se také musím věnovat své firmě a volného času moc nemám, požádal jsem svého kolegu Tomáše Hrubého o pomoc při tvorbě pravidel (budou prozatímní!!!) pro střídavé motory a koordinaci se stávající kategorií. Je to modelář velmi technicky nadaný, ochotný zkoušet nevyzkoušené (od něho pochází většina měření kolem uvažovaných motorů), podělit se o získané výsledky, soutěžně hodně úspěšný a tím pádem také praktik. V jeho činnosti bude určitě potřeba komunikovat i se zahraničím, což u Tomáše není žádný problém. Dalším kladem jsou jeho stylistické schopnosti, o čemž se můžete přesvědčit mj. na jeho blogu http://modelweb.blogspot.com/ . Právě tady bych si následně představoval volnou tribunu pro připomínky a kritiku (samozřejmě s návrhy na zlepšení - to, že je všechno špatně, víme všichni). Dejte si prosím tuto adresu do „Oblíbených“. Tak to by bylo Tomášovo modelářské curriculum vitae.

Závěr výše uvedeného sdělení je, že odteď můžete směřovat svoje dotazy na Tomáše hruby@fotozona.cz , on bude koordinovat veškeré dění v RCEJ - sekci střídavých motorů. Na jeho blogu se také dozvíte, jak se bude situace v AC motorech dále vyvíjet. Mně dále zůstávají klasické čtyřstovky, takže v tom se nic nemění.

Věřím, že toto opatření přijmete s pochopením. Znovu opakuji, že skloubit dva tak rozdílné pohony není procházka růžovým sadem a chce to celého člověka, který by se tomu věnoval. Je totiž třeba si uvědomit, že jsme stvořili hybrida, který nemá ve světě obdoby, a tím pádem není odkud čerpat zkušenosti.

Na závěr obligátní přání všeho dobrého, nejen v modelařině.

16.10.2008 Jiří Veselovský LMK Praha 213

Leteckomodelářský klub Polanka